Wrocław tematycznie

Print

Wycieczka nr 1: Szlakiem zabytków gotyckich i romańskich

Wzgórze Polskie, gotyckie kościoły Ostrowa Tumskiego: katedra wrocławska (z możliwością wjazdu windą na wieżę widokową), kościół św. Krzyża i Bartłomieja, kościół św. Idziego, kościół św. Marcina, Wyspa Piasek z kościołem NMP na Piasku i szopką ruchomą, Dom Panien Trzebnickich, Klasztor Urszulanek z Mauzoleum Piastów Śląskich, legenda o św. Jadwidze Śląskiej, Jatki wrocławskie i średniowieczne więzienie miejskie, bazylika św. Elżbiety, Rynek z Piwnicą Świdnicką, gotycko-renesansowym ratuszem i pręgierzem, kościół św. Marii Magdaleny z portalem ołbińskim i Mostkiem Czarownic.


Wycieczka nr 2: Wrocław miastem baroku

 

Rynek wrocławski z barokowymi kamieniczkami, dawne domy altarystów „Jaś i Małgosia”, zabudowa Placu Solnego, Uniwersytet Wrocławski z najpiękniejszymi barokowymi wnętrzami na Śląsku: Aulą Leopoldina, Oratorium Marianum, Muzeum Uniwersyteckim i wejściem na widokową Wieżę Matematyczną z panoramą miasta, Ossolineum - d. klasztor zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, biblioteka uniwersytecka na Piasku, barokowe zabytki Ostrowa Tumskiego, katedra św. Jana Chrzciciela z wejściem do barokowych kaplic biskupów wrocławskich.
Wycieczka nr 3: Szlakiem obiektów klasycyzmu i modernizmu

 

Rynek z dawną Miejską Kasą Oszczędności, Plac Solny z klasycystycznym gmachem Starej Giełdy proj. Carla Gottharda Langhansa, zamek królów pruskich, Opera Wrocławska proj. Carla Ferdynanda Langhansa, Wzgórze Partyznantów – fragment dawnych fortyfikacji miejskich. Hala Ludowa (wzorcowy przykład modernizmu proj. Maxa Berga, obiekt wpisany na listę UNESCO), Pawilon Czterech Kopuł, WUWA – awangardowe osiedle z końca l. 20-tych, pełne pudełkowych białych domów.
Wycieczka nr 4: Śladami Piastów

 

Muzeum Narodowe z nagrobkami książąt piastowskich, spacer przez Ostrów Tumski, historyczną kolebkę Wrocławia, średniowieczny ośrodek administracji państwowej, książęcej i kościelnej. Katedra św. Jana Chrzciciela z możliwością wjazdu windą na wieżę widokową, kościoły św. Krzyża i św. Marcina, wyspa Piasek z kościołem NMP na Piasku i szopką ruchomą, Klasztor Urszulanek z Mauzoleum Piastów Śląskich, dawne więzienie miejskie, Jatki wrocławskie, Rynek – przywileje handlowe i sądownicze.
Wycieczka nr 5: Wrocławskie kościoły i klasztory

 

Kościoły Ostrowa Tumskiego: katedra św. Jana Chrzciciela z wieżą widokową lub kaplicami biskupów wrocławskich, kościół św. Idziego, dwupoziomowy kościół św. Krzyża i Bartłomieja, Wyspa Piasek z kościołem NMP na Piasku z szopką ruchomą, Ossolineum - d. klasztor zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, kościół dominikański św. Wojciecha z barokową kaplicą bł. Czesława, kościół św. Marii Magdaleny z portalem ołbińskim i Mostkiem Czarownic, bazylika św. Elżbiety w Rynku.

Wycieczka nr 6: Pamiątki z kresów wschodnich we Wrocławiu

 

Seans w Panoramie Racławickiej, kościół NMP na Piasku z obrazem Matki Bożej z Mariampola, Ossolineum - d. klasztor zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, obecnie siedziba Zakładu Narodowego Ossolineum (wejście na malowniczy dziedziniec wewnętrzny), Uniwersytet Wrocławski z możliwością zwiedzania wnętrz: Aula Leopoldina, Oratorium Marianum, Wieża Matematyczna, Muzeum Uniwersyteckie. Rynek z zabytkowymi kamieniczkami, ratuszem i pomnikiem Aleksandra Fredry, kościół dominikański św. Wojciecha z obrazem Matki Bożej z Podkamienia, kościół MB Pocieszenia i sanktuarium Golgota Wschodu.Wycieczka nr 7: Szlakiem fortyfikacji miejskich

 

 

Spacer fragmentem XIX-wiecznej Promenady Staromiejskiej powstałej po zburzeniu dawnych fortyfikacji obronnych wzdłuż zachowanej fosy miejskiej. Wzgórze Polskie – d. bastion ceglarski ze wspaniałą panoramą na Ostrów Tumski, Park Słowackiego (możliwość wejścia do Panoramy Racławickiej), Brama Oławska, Wzgórze Partyzantów – pozostałość po d. Bastionie Sakwowym, Park Mikołaja Kopernika, budynek dawnej resursy kupieckiej- obecnie Teatr Lalek, ulica Świdnicka, dawny Arsenał.
Wycieczka nr 8: Wrocławskie wyspy i mosty

 

Od Panoramy Racławickiej przez Most Pokoju (po drodze widok na Most Grunwaldzki) na Ostrów Tumski z katedrą św. Jana Chrzciciela, rezydencją arcybiskupią, kościołem św. Krzyża i Bartłomieja, Most Tumski, Wyspa Piasek z kościołem NMP na Piasku, bulwar Piotra Włosta, Most Piaskowy, spacer po Wyspie Bielarskiej i Wyspie Słodowej (wyspy połączone nowymi kładkami) ze wspaniałymi widokami na Ossolineum i Uniwersytet Wrocławski, Most Uniwersytecki, Uniwersytet, Most Pomorski.
Wycieczka nr 9: Wrocław miastem wielu kultur i religii

 

We Wrocławiu łączą się dorobki różnych narodowości i przeplatają się wyznania wielu religii. Spacer przez Dzielnicę Wzajemnego Szacunku: zabytkowe świątynie czterech wyznań: ewangelicki kościół Opatrzności Bożej (ul. Kazimierza Wielkiego), synagoga Pod Białym Bocianem, katolicki kościół św. Antoniego (ul. św. Antoniego) i prawosławna katedra Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy (ul. św. Mikołaja).

Wycieczka nr 10: Ludność żydowska

 

Dzielnica Żydowska z synagogą „Pod Białym Bocianem”, ulica Włodkowica – centrum dawnej dzielnicy żydowskiej, miejsce po nowej synagodze „Na Wygonie” z pomnikiem "Pamięci Ofiar Nocy Kryształowej". Przejazd na Stary Cmentarz Żydowski przy ul. Ślężnej, miejsce pochówku bogatych Żydów, nie tylko z Wrocławia, ale i z Europy, m.in. F.Lassalle – twórcy pierwszej partii robotniczej w Niemczech, J.F. Cohna – botanika, rodziców św. Edyty Stein. Przejazd do Domu Edyty Stein - zwiedzanie.

Wycieczka nr 11: Wrocławskie parki i ogrody

 

Ostrów Tumski, Ogród Botaniczny z ekspozycją Panorama Natury, przekrojem geologicznym przez Zagłębie Wałbrzyskie i jedną z największych kolekcji sukulentów w Polsce, przejazd autokarem (lub rejs statkiem) do Ogrodu Zoologicznego. Park Szczytnicki – najstarszy i największy park miejski z drewnianym kościółkiem św. Jana Nepomucena, Ogród Japoński z 1913 r. z oryginalnymi kładkami, mostkami, pawilonami i kaskadami wodnymi. Hala Ludowa z fontanną multimedialną. Możliwość przejazdu i spaceru po Parku Południowym (jedno z najładniejszych, choć niewielkie założenie parkowe) lub zwiedzanie Parku Staromiejskiego.Wycieczka nr 12: Legendy Ostrowa Tumskiego i Starego Miasta

 

Podczas spaceru przez Ostrów Tumski usłyszymy legendy i podania związane z danym miejscem, m. in. legendę o tajemniczej kamiennej głowie, o klusce śląskiej, o łysej główce aniołka na pomniku św. Jana Nepomucena czy świętej Jadwidze Śląskiej. Odwiedzimy kościół NMP na Piasku z szopką ruchomą. Nie zabraknie też legend dotyczących Starego Miasta, a więc o Dzwonie Grzesznika, Mostku Pokutnic, herbie Wrocławia, czy zegarze ratusza.

Wycieczka nr 13: Szlakiem Krasnali Wrocławskich

Program tradycyjny zwiedzania Wrocławia połączony z oglądaniem i poszukiwaniem krasnali. Fontanna z krasnalami przy Teatrze Lalek (m.in. Aktor, Ogrodnik, Klucznik, Wodnik, Wierzbownik), ulica Świdnicka: największy krasnal o nazwie „Major”, „Słupniki”, „Syzyfki”, krasnale w Rynku, m.in. „Halabardnik”, „Obieżysmak”, „Życzliwek”, mały domek - siedziba krasnali przy bazylice św. Elżbiety. Gra terenowa „W poszukiwaniu krasnali”. „Rzeźnik” na Jatkach, za kratkiami więzienia smutny „Więziennik”, siedzący na stosie książek brodaty „Ossolińczyk” przy wejściu do Ossolineum, „Pracz Odrzański”, który jako pierwszy przewidział niebezpieczeństwo wielkiej wody i rozpoczął obronę Ostrowa Tumskiego przed powodzią.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates.